Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm 12h00 ngày 13/5/2020. Số liệu trong ngày

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 0

Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 364

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 07

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 348

Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 09

Số liệu cộng dồn

Ca bệnh xác định: 13 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 13; đang điều trị: 0)

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo dõi: 199 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 07 ca bệnh xác định đi du lịch và đi qua có dừng chân tại Ninh Bình75 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 12 ca bệnh xác định tại các cơ sở cách ly tập trung: 90 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với bệnh nhân số 170: 34 trường hợp

Tất cả các trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần đều cho kết quả âm tính, không lây lan ra cộng đồng.

Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 7.082 trường hợp

Cách ly tại cơ sở y tế: 366 trường hợp             

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 2.748 trường hợp (trong đó: 2.667 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần, phát hiện ra 12 ca bệnh xác định81 trường hợp cách ly tại Trung Đoàn 855: mẫu lần 1 kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 đang chờ kết quả).

Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.968 trường hợp             

Xét nghiệm:

+ Tổng số mẫu đã lấy: 6.020

Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 4.001

Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 13

Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 3.986

Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 01

Số ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 01

Tình hình khác

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được quản lý, giám sát: 1.142 trường hợp

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới chợ hoa Mê Linh, Hà Nội được quản lý, giám sát: 0 trường hợp

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP: 594 trường hợp kết quả âm tính

Xét nghiệm ca bệnh xác định ngoài cộng đồng đã điều trị khỏi và ra viện, đang được theo dõi, cách ly tại nhà (BN số 170): lấy mẫu lần 1 sau ra viện, kết quả âm tính, hiện tại sức khỏe ổn định.

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây ra F1 và F2.